ДепартаментАдминистрация и управление

Конференции

Нов български университет
409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И СОЦИАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ (ИНОВАЦИИ - ИСТИТУЦИИ - БИЗНЕС)

Научно-практическа конференция

 

7 юни 2016 год. 

Начало 10.00 ч.

Организатор:
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“

 


ПОЧЕТЕН СЪВЕТ

1. Проф. Богдан Богданов, д.н. – Почетен президент на НБУ
2. Проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ
3. Д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ
4. Проф. д-р Людмил Георгиев – Зам.-ректор по НИД, НБУ
5. Д-р Божидар Данев – Изпълнителен председател на БСК
6. Академик Иван Попчев – национален експерт по стратегии и управление на риска
7. Проф. Асен Ковачев, д.н. – национален експерт по стратегии и управленски науки
8. Доц. д-р Ангел Георгиев – стратегии и иновации
9. Доц. д-р Михаил Михайлов – стратегическо управление

С любезното съдействие на: Нестле, ЙАФ – БългарияНАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:
доц. д-р Димитър Панайотов

Заместник-председатели:
доц. д-р Кристиян Хаджиев, доц. д-р Кирил Радев, доц. д-р Георги Пеев, доц-д-р Елмира Банчева,
доц. д-р Надя Маринова, доц. д-р Соня Алексиева

Председатели и дискутанти по тематични направления (ТН):

ТН 1: Стратегическо мислене и иновации - концептуални схеми, параметри и теоретико-приложни модели; национални приоритети и тенденции в глобален, регионален и локален контекст – икономически, политически и културно-психологически измерения
доц. д-р Ангел Георгиев, доц. д-р Елмира Банчева, гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

e-mail: str-visions1@nbu.bg

ТН 2: Институции, организационна и бизнес среда - управленски решения за ефективно взаимодействие, влияние; стимули и критерии за конкурентоспособност в администрацията, бизнеса и туризма
проф. д-р Николай Арабаджийски, доц. д-р Георги Пеев, доц. д-р Иван Боевски, доц. д-р Ирена Емилова

е-mail: str-visions2@nbu.bg

Технически секретар и организатори по ТП:
Катя Попова, Екатерина Цветанова, Мария Тумбева, Петър Алексиев, Цанко Донков

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме 30.04.2016 г
Краен срок за изпращане на докладите (Word и pdf) 28.05.2016 г.
Краен срок за превеждане на такса за участие 28.05.2016 г.

Регистрация на участниците 07.06.2016 г.
09:30 - 10:00 ч.
Откриване на конференцията 07.06.2016 г.
10:00 ч.
Срок за отпечатване на сборника от конференцията декември, 2016 г.


Заявката за участие в конференцията може да намерите тук.

Изискванията за оформяне на докладите може да намерите тук.

Цени за настаняване на гости и служители на корпоративни клиенти на Феста Хотели АД тук.

Брошури хотел "Festa" - 1 2

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
София 1618
ул. “Монтевидео” № 21
Нов български университет,
департамент “Администрация и управление”
тел: 02/8110620, 0888 37 71 96

е-mail: str-visions1-2@nbu.bg

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

19.04.2016