facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Архив на Годишник на департамент „Администрация и управление“

godishnik-au-tom-7-2022_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“, том 7, 2022

Научен редактор: проф.д-⁠р Людмил Георгиев; Отговорен редактор: доц. д-⁠р Албена Павлова, НБУ, София, 2024.

Научни и учебни издания

godishnik-na-dep-a-u-2021-cover_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“, том 6, 2021

Научен редактор: проф.д-⁠р Людмил Георгиев; Отговорен редактор: доц. д-⁠р Албена Павлова, НБУ, София, 2022.

Научни и учебни издания

cover-web-godishnik-departament-administratsia-i-upravlenie-2020-184x250-fit-478b24840a_126x181_fit_478b24840a

Годишник на Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 5, 2020, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 5, 2020, ISSN 2603-297X (Online)

Научни и учебни издания

cover-godishnik2-01_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 4, 2019, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 4, 2019, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници

korica-administraciq-i-upravlenie-01-01_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници

korica-godishnik-2-2017_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 2, 2017, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 2, 2017, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници

adm-i-upr-godishnik-t1-2016_126x181_fit_478b24840a

Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 1, 2016, ISSN 2603-297X (Online)

Yearbook of "Administration and Management" Department, Vol. 1, 2016, ISSN 2603-297X (Online)

Годишници