facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Годишник на Центъра по публична администрация, Година ІІІ, том 3, 2008

godishnik-2008-site_184x250_fit_478b24840a

Годишник на Центъра по публична администрация, Година ІІІ, том 3, 2008

ISSN 1313-4760

Годишници

Прикачени файлове