ДепартаментАдминистрация и управление

Конференции

International Conference on Accounting and Finance Innovation

November 12-13, 2020, Aveiro, Portugal

 Доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева е носителката на наградата "Най-добра студия" на  Международната конференцията по счетоводство и финансови иновации (International Conference on Accounting and Financial Innovations, 12-13 November 2020) за научното й изследване "Raw Water as Business Source of Water Utilities Companies in Integrated Reporting”.

Програма
Сертификат

 

12.11.2020

 

Международна практическа конференция

„Съвременните реалности – проблеми и перспективи“

27, 28 и 29 ноември 2020 година в база „Мини Марица изток, Старозагорски минерални бани, България.

Организатори на конференцията са Нов български университет - София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Куманово, МИТ Университет-Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ – Белград, факултет Ниш, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша)

 

Работните панели на конференцията са:

 

 1. Социално-управленски практики;
 2. Икономически реалности;
 3. Глобалното общество;
 4. Дигитален свят;
 5. Бъдещето на туризма;
 6. Постерна сесия.

 

/Работни езици - български и английски/

 

 

Организационен и научен комитет:

 

1. Доц. д-р Ботьо Захаринов – Нов български университет – Председател на комитета

2. Проф. Мариян Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие

3. Доц. д-р Ренета Димитрова – ръководител на департамент „Икономика“

4. Доц. д-р Кристиян Хаджиев – ръководител на департамент „Администрация и управление“

5. Доц. д-р Артур Боркуч – Университет „Ян Кохановски“, Келце,Полша

6. Доц. д-р Надежда Димова – Нов български университет, София

7. Гл. ас. д-р Теодора Ризова – Нов български университет, София

8. Гл. ас. д-р Емил Калчев – Нов български университет, София

9. Гл. ас. д-р Ралица Димитрова – Нов български университет, София

10. Д-р Илиян Костов – зам.-директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ, София

11. Д-р Миглена Пейчинова ЦОРХВ, МЗХГ София

12. Проф. Георги Георгиев д.в.м.н. – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига,     Министерство на земеделието, храните и горите – София

13. Проф. д-р Благица Цекова – МИТ Университет, Скопие

14. Доц. д-р Иван Мичич – Университет УНИОН „Никола Тесла“ Белград, факултет Ниш, Р Сърбия

 

 

В срок до 05.11.2020 г. очакваме да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Изисквания към докладите.

Заявка за участие.

Програма на конференцията.

 

 

 

 

27.10.2020


          Международна научно-практическа конференция
             „Глобални проблеми и регионални решения“

 

28 и 29 ноември 2019 година в град Скопие,  Република Северна Македония – залата на хотел Буш.

Организатори на конференцията са Нов български университет- София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие, МИТ Университет-Скопие и Агенция за храни и ветеринарство, Скопие.

Работните панели на конференцията са:

I. Икономика и мениджмънт;
II. Туризъм;
III. Храни и безопасност на храните;
IV. Опазване на околната среда;
V. Дигитални технологии;

Организационен и научен комитет:
1. доц. д-р Ботьо Захаринов- Нов български университет - председател на организационния комитет
2. проф. Мариян Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт - Скопие
3. гл. ас. д-р  Теодора Ризова- Нов български университет, София
4. д-р Миглена Пейчинова – Център за оценка на риска по хранителната верига, София
5. д-р Снежана Тодорова - Център за оценка на риска по хранителната верига, София
6. Никола Савовски – Директор на Агенция за храни и ветеринарство, Скопие
7. проф. Георги Георгиев д.в.м.н. – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София
8. Зоран Атанасов – директор на Агенция за храни и ветеринарство, Скопие.

В срок до 04.11.2019 г. очакваме  да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Изисквания към докладите.

Заявка за участие.

Програма 1, 2, 3, 4

22.11.2019

Заключителна научно – практическа конференция, посветена на Юбилейната 25 - годишнина от създаването на програмите по Бизнес администрация

(юни 2018 - юни 2019)

 

„Българската мечта – позитивната концепция“

11 юни 2019 год.
Нов български университет – София

Начало 10.00 ч.
Аудитория 310 "Проф. Петър Мутафчиев", Корпус 1

 

          ПОЧЕТЕН СЪВЕТ:


1. Проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ
2. Проф.  Антони Славински – Председател на настоятелството на НБУ
3. Д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ
4. Проф. Антонио Матачена (Италия) – доктор хонорис кауза на НБУ
5. Проф. Ибрахим Шиту (Франция) – Национален институт за администрация
6. Проф. Гунар Праузе (Германия) – Център бизнес изследвания
7. Проф. Самуел Иодоу (Англия) - Global Corporate Governance Institute

 

С любезното съдействие на:


НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р Димитър Панайотов              

Организационен комитет, председатели и дискутанти в пленарна сесия и кръгли маси:

доц. д-р Кристиян Хаджиев, доц. д-р Ангел Георгиев, доц. д-р Кирил Радев, доц. д-р Нинел Кьосева, доц. д-р Ботьо Захаринов, доц. д-р Надя Маринова, доц. д-р Соня Алексиева, гл. ас. д-р Теодора Ризова, гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева, гл. ас. д-р Александър Пожарлиев, гл. ас. д-р Виктор Аврамов

Теми за дискусии (тематични направления – ТН):

 

 1. Национални приоритети и тенденции – геостратегически, регионален и локален контекст 
 2.  Ефективни управленски теоретико - приложни модели и подходи - интердисциплинарен, комплексен и многофакторен анализ 
 3.  Икономически, културни, политически и организационни параметри за възможна позитивна концепция
 4. Конкурентоспособност, туризъм, екологиякритерии за успешни практики

  

Юбилейното издание с публикациите ще е в рамките на електронна и хартиена версия на Лидерство, общество, стратегически визии Серия 2019 (1)/ Leadership, Society, Strategic Visions (Series), ISSN 2603-4905 (print), 2019 (1) – индексирано и реферирано в базата данни Central and Eastern European Online Library; по SCOPUS стандарт

 Технически секретар и организатори по ТН 1-4: К. Попова, ас. д-р Екатерина Цветанова, Цанко Донков - е-mail: bmechta1@nbu.bg, bmechta2@nbu.bg, bmechta3@nbu.bgbmechta4@nbu.bg

 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ

 

КОНКУРС ЗА ЕСЕ "БЪЛГАРСКАТА МЕЧТА - ПОЗИТИВНАТА КОНЦЕПЦИЯ

 

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме

03.05.2019 г

Краен срок за изпращане на докладите (Word и pdf)

02.06.2019 г.

Краен срок за превеждане на такса публикация

03.06.2019 г.

Регистрация на участниците

11.06.2019 г.

09:30 ч. - 10:00 ч.

Откриване на конференцията

11.06.2019 г.

10:00 ч.

Срок за отпечатване на изданието на конференцията

декември, 2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ
С РЕШЕНИЕ НА НАУЧНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯТА “БЪЛГАРСКАТА МЕЧТА – ПОЗИТИВНАТА КОНЦЕПЦИЯ“, 11 ЮНИ 2019 Г.  - НБУ, СРОКЪТ  ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 22 МАЙ 2019 Г.

Заявката за участие в Конференцията може да намерите тук.

Изискванията за оформяне на докладите може да намерите тук.

Указания за участниците.

Стандарти за оформление на докладите може да намерите тук.

Покани 1, 2, 3

Цени за настаняване на гости и служители на корпоративни клиенти на Феста Хотели АД

Брошури хотел „Festa“-1/2

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

София, п.к. 1618

ул. “Монтевидео” № 21

Нов български университет,

департамент “Администрация и управление”

тел: 02/8110620

 

е-mail: bmechta1@nbu.bg, bmechta2@nbu.bg, bmechta3@nbu.bgbmechta4@nbu.bg

 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

Съдържание

МЕМОРАНДУМ НА РАЗВИТИЕТО

11.06.2019

Нов български университет,  департамент Администрация и управление, Магистърска програма „Бизнес администрация“, Магистърска програма „Управление и икономика на устойчивото развитие“, кооперирана за двойна диплома с Университет на Урбино, Италия и Национален студентски дом

Канят  младите учени с научни интереси в сферата на устойчивото развитие на първата “Катедра на младите учени: Академични традиции и иновации на границата на интегралното общество”, която ще се проведе на 5 и 6 април 2019 г. от 10.00 ч.в зала 20 на НБУ.

Регистрация- 9.00 ч.

Събитието е част от честванията на 25 годишнината на преподаването на бизнес науки в НБУ и част от инициативата на НСД „Отворен университет“.

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Работен език- английски.

Заявки за участие се приемат до 15 Март 2019 г. чрез попълване и изпращане на приложения файл.
Представените работи да са придружени от кратко резюме до 500 думи на английски език. Същите ще бъдат отразени в електронните библиотечни ресурси на НБУ с цел защита на авторското право.

За справки и записвания: tnikolov@nbu.bg, kpopova@nbu.bg, тел. 02/8110620. 

 

Уважаеми Колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на Първата “Катедра на младите учени”, която ще се състои на 5 и 6 Април 2019 г. в НБУ.

Младите учени-магистри, докторанти и асистенти, които желаят да участват, ще имат възможността да представят свои разработки и научни идеи пред Международен научен съвет, от който ще получат съвети за по-нататъшната си работа върху тях.

В продължение е проектирано създаването на списание „Катедра на младите учени“ в чийто първи броеве ще бъдат публикувани най-впечатляващите изследвания.

Младите учени могат да представят изследванията си в следните формати:

 1. Пълно академично изследване – приблизителен обем 6000 думи
 2. Кратко академично изследване – приблизителен обем 2500 думи
 3. Резюме – приблизителен обем 1500 думи
 4. Идея в развитие – приблизителен обем 1500 думи

Регламент за представянето пред Международния научен съвет – до 10 минути, чрез PowerPoint презентация.

 • Такса за докторанти и магистри – няма;
 • Такса за асистенти – 100 лв.

Допълнителна информация за събитието може да се получи и на място в Нов български университет, кв. Овча купел, бул. Монтевидео 21, София 1618, Департамент „Бизнес администрация“ или по email kpopova@nbu.bg и тел. 02/8110620.

Международен научен съвет:

 • проф. Антонио Матачена – пожизнен професор на Университет на Болоня, доктор хонорис кауза на НБУ.
 • Акад. Иван Попчев, Българска академия на науките
 • Проф. Антони Славински, Нов български университет
 • Проф. Тонино Пенкарели-Университет на Урбино
 • Проф. Мария Габриела Балдарели, Университет на
 • Проф. Мара дел Балдо- Университет на Урбино
 • Проф. Енрико Супино, Университет на Болоня
 • Д-р Антониета Консентинo- Университет на Рим “Ла Сапиенца”
 • Д-р Анджело Презенца- Университет на Молизе

Организационен комитет:

 • Кристиян Хаджиев, ръководител на департамента Администрация и управление на НБУ
 • Димитър Панайотов, създател на Магистърска програма Бизнес администрация на НБУ
 • Нинел Кьосева, създател на магистърска програма Управление и икономика на устойчивото развитие, кооперирана с Университета на Урбино.
 • Надя Маринова
 • Георги Текев, изпълнителен директора на Нов български университет
 • Христиан Даскалов, директор на Националния студентски дом

Допълнителна информация за събитието може да се получи и на място в Нов български университет, кв. Овча купел, бул. Монтевидео 21, София 1618, Департамент „Администрация и управление“ или по email kpopova@nbu.bg и тел. 02/8110620.

 

05.04.2019

Международна научно-практическа конференция „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ  07.03.2019 г. Корпус 1, Аудитория 310 „Петър Мутафчиев“

Организатори:

Департамент „Администрация и управление“, НБУ
Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на околната среда и водите
Университет по мениджмънт и информационни технологии- Македония

 

Департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет има удоволствието да Ви покани да участвате и представите доклад в Международната научно-практическа конференция на тема „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“, която ще се проведе на 7 март 2019 г. (четвъртък) от 9.40 часа в аудитория 310 „Петър Мутафчиев“, корпус 1 на Нов български университет – гр. София.

Целта на настоящата научна конференция е да се запознае аудиторията с новостите   относно безопасността и екологичността на храните и опаковките им, свързаните с това новости в законодателството; да се обменят и координират най-новите данни за производството, търговията и разпространението им в България и Европа. Да се обсъдят рисковете свързани с храните в туризмае,както и да се обменят идеи за безопасността на храненето в туристическите обекти.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Панел А: Храни и опаковките им (аудитория „Петър Мутафчиев), корпус 1, НБУ)

Панел Б: Риск мениджмънт в туризма (зала 212, корпус 1, НБУ)

Изказвания към участниците в конференцията  Участниците ще имат възможност за представяне на експозе и/или презентация на докладите в рамките на 10 минути.  Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронно издание, притежаващо ISSN.  Не се заплаща такса за участие.

Срокове:  За заявяване на участие – 15.02.2019 г.  За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за публикуване – 12.03.2019 г.  За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма (заявка) по електронен път до 15.02.2019 г. на e-mail : trizova@nbu.bg или conf2019nbu@abv.bg

 

Приложение 1: Регистрационна форма (заявка)

Приложение 2: Изисквания към докладите

ПРОГРАМА

Афиш

Организационен и научен комитет:

 1. проф. Георги Георгиев двмн- Директор на Център за оценка на риска по хранителната верига към Министерство на земеделието, храните и горите
 2. проф. д-р Маријан Стевановс – Ректор на Университет по мениджмънт и информационни технологии- Македония
 3. доц. д-р Кристиян Хаджиев- Ръководител на департамент „Администрация и управление“
 4. доц. д-р Ботьо Захаринов- НБУ
 5. доц. д-р Ангел Георгиев- НБУ
 6. доц. д-р Надя Маринова- НБУ
 7. гл. ас д-р Теодора Ризова- НБУ
 8. д-р инж. Снежана Тодорова- главен експерт на Дирекция “Оценка на риска по хранителната верига“ при ЦОРХВ
 9. д-р Миглена Пейчинова- началник отдел „Административно – правно обслужване на човешките ресурси при ЦОРХВ

 

 

07.03.2019

 

ПОКАНА

06.11.2018

МЕЖДУНАРОДНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“

 НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Организатори: департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“ 

Департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“  на Нов български университет има удоволствието да Ви покани да участвате и представите доклад на международната научна кръгла маса на тема „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“, която ще се проведе на 11 юни 2018 г. (понеделник) в Нов български университет, гр. София и се организира по повод 25-тата годишнина от създаването на програмата по публична администрация в Нов български университет.

 

Кръглата маса се стреми да предостави възможност на широк кръг представители на научната общност, на държавната администрация и на организациите и институциите, с които тя взаимодейства, които да представят гледна си точка по поставените тематични направления и да участват в ползотворни дискусии за състоянието, предизвикателствата и належащите промени в публичната администрация в България и Европа. Работните езици на кръглата маса са български, английски и руски език. Одобрените доклади ще бъдат публикувани в годишника на департамент „Администрация и управление“, том 3/2018 г. на Нов български университет на езика на който са изпратени.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Панел А:Взаимодействие между публичната администрация, политиците, бизнеса и обществото:

 • Проблеми на взаимодействието на публичната администрация с обществото, политическата класа, бизнеса, неправителствените организации и гражданите;
 • Подобряване на механизмите на взаимодействие и сътрудничество по общите проблеми и предизвикателства между различните видове институции и организации в публичната, частната и обществената сфера;
 • Взаимодействия и параметри за постигането на качествено образование по публична администрация.

 

Панел Б:„За“ и „против“ публичните политики:

 • Място, роля и значение на публичните политики в съвременните условия. Конструиране на адаптивни и ефективни публични политики;
 • Регионални, национални и европейски аспекти на публичните политики в областта на: регионално развитие, образование, здравеопазване, култура, икономика, социални дейности и заетост, държавна служба и др.;
 • Статукво, предизвикателства и перспективи за развитие на нормотворчеството и законодателството в българската и европейска практика.

Панел 3: Морал, етика и норми в публичната администрация:

 • Етични стандарти и предписания в публичната администрация;
 • Правни аспекти на регулацията на етиката в публичната администрация;
 • Етичното лидерство в публичната администрация и етично обучение на служителите.

По избрана от Вас тема или теми, предмет на кръглата маса, Ви каним да предложите доклад или научно съобщение, който да представите пред участниците в международната кръгла маса.

Изказвания към участниците в кръглата маса:

Участниците ще имат възможност за представяне на експозе и/или презентация на докладите в рамките на 10 минути. Материалите от кръглата маса ще бъдат публикувани в електронно издание, притежаващо ISSN.Не се заплаща такса за участие.

 

Срокове:

За заявяване на участие – 20.04.2018 г.

За представяне на докладите в изискуемия формат за публикуване – 01.07.2018 г.

За да заявите участие в кръглата маса, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма с резюме на доклада по електронен път в срок до 20.04.2018 г. на e-mail: public_adm_nbu_round_table@nbu.bg

Приложение 1: Регистрационна форма

Приложение 2: Изисквания към докладите

Приложение 3: Програма

Програмен и научен комитет:

Проф. д-р Людмил Георгиев

Проф. д-р Николай Арабаджийски

Доц. д-р Кристиян Хаджиев

 

Организационен комитет:

Гл. ас. д-р Милена Караджова

Гл. ас. д-р Елена Благоева

Гл. ас. д-р Мариана Димитрова

 

11.06.2018