facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Хонорувани

д.н. Антонина Кардашева

д.н. Антонина Кардашева

проф. д.н. Асен Ковачев

проф. д.н. Асен Ковачев

проф. д.н. Диана Георгиева

проф. д.н. Диана Георгиева

проф. д.н. Иван Кабаков

проф. д.н. Иван Кабаков

проф. д-р Атанас Льондев

проф. д-р Атанас Льондев

проф. д-р Галина Куртева

проф. д-р Галина Куртева

проф. д-р Димитър Тенчев

проф. д-р Димитър Тенчев

проф. д-р Манол Рибов

проф. д-р Манол Рибов

проф. д-р Мариана Янева

проф. д-р Мариана Янева

проф. д-р Никола Колев

проф. д-р Никола Колев

проф. д-р Пламена Йовчевска

проф. д-р Пламена Йовчевска

доц. д-р Александър Вълков

доц. д-р Александър Вълков