facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

доц. д-р Ангел Георгиев

доц. д-р Ангел Георгиев

In Memoriam

  Човешкият живот е изтъкан от много светове – свят на природата, на семейството и много други, понякога съединяващи се, понякога съществуващи отделно. Пътищата на живота, по които вървя Ангел Георгиев (1949-2023) преминават през много светове, но в последните му години неговият свят бе на разговори с приятели и на тихи минути, уединен в библиотеката. Това бе стил на мислене, стил на живот, на общуване, толкова различен и дълбоко индивидуален за всеки един.

Роден на 9 април 1949 г., пътят му започва с Университет за национално и световно стопанство (1968 - 1973), след това преминава през Санкт-Петербургски Инженерно-икономически институт (1979 - 1982), Държавен комитет за наука и технически прогрес (1982 - 1990), Изследователски институт за комуникационни и автоматизирани системи за управление (1992 - 1994), по-нататък, като съветник по икономическа политика към Министерски съвет (1994 - 1996) и главен секретар по финанси и търговско банкиране към Централна кооперативна банка (1996 - 2000). Последващата му стъпка е в Нов български университет, където е ръководител на департамент “Икономика и бизнес администрация” между 2000 и 2005 г. и с неоспорим принос за развитието на департамента, организацията на учебния процес и разработването на учебни програми за българските висши учебни заведения. За пет години, 2005-2010, той е заемал поста Заместник министър на държавната администрация и административната реформа в Министерство на държавната администрация и административната реформа и след края на мандата е отново в Нов български университет, където преподава с дълбока ерудираност и осведоменост инвестиционна политика, управление на финанси, финансиране на проекти, икономика на туризма. Неговият научен авторитет и постижения го правят член на Управителния съвет на Международния институт по проблемите на управлението и Член на Международния редакционен съвет на списание “Проблеми на управлението” – Москва, към Международния институт по проблемите на управлението.

Не мога да не отбележа и обстойното изучаване на проблемите, документалното проучване и научната литература по въпрос, който го интересуваше и това са достойнствата в неговите работи, осигуряващи им научна ценност.

Ще се опитам да го охарактеризирам кратко, така, както го виждах въз основа на на лични впечатления, произтичащи от времето на нашето многогодишно общуване, което продължи до последните му дни. Той беше предан към работата и към онези, които обучаваше и извеждаше по техния научен път. Човек принципен и сдържан, но в същото време много ерудиран, информиран и винаги готов да помогне на всеки, който се обърне за помощ към него. Той говореше само затова, което обичаше и истински познаваше. Ето защо празнотата за приятелите, както и тези, на които помагаше и напътстваше по време на тяхното обучение и след това ще остане вечно незапълнена!  

В живота всеки миг нещо завършва и нещо започва, за Ангел, (The Voice, както сам се нарече) земният път завърши на 24 ноември 2023 г. след години на несгоди, но започна нов, който за теб приятелю е на „по-доброто място”!

  

Тома Томов