facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Проект NOVASOIL

only-logo_1050x399_crop_478b24840a

 

NOVASOIL - Innovative Business Models for Soil Health

Иновативни бизнес модели за почвено здраве.

 

Общата цел на проекта NOVASOIL е да подчертае ползите за обществото и околната среда от инвестициите в здравето на почвата. Основният очакван резултат от проекта е набор от инструменти за анализ на пригодността на различни бизнес случаи, които насърчават здравето на почвата. Този набор от инструменти ще се основава на набор от добри примери от Европа и други страни и нуждите и изискванията на обществото. 

Наборът от инструменти ще включва категоризация на моделите и бизнес казусите, като се вземат предвид:

a) устойчиво управление на почвата при различно използване на земята и климатични условия; 

б) продукти, базирани на практики, насърчаващи здравето на почвата; 

в) практики за потребление и сертифициране, водещи:

г) повторно използване на земята и

д) устойчиво управление на почвата в контекста на Регламента за таксономията на ЕС.

 

За да направи това, NOVASOIL разчита на 16 изследователски институции и МСП от цял свят, както и на мрежа от сътрудничещи организации на заинтересовани страни.

 

Нов български университет е част от проекта, представен от следния научно-изследователски екип – проф. д-р Димитър Николов, проф. д-р инж. Мартин Банов, проф. д-р Иван Боевски, гл. ас. д-р Красимир Костенаров, гл. ас. д-р Екатерина Цветанова.

 

Тук можете да научите малко повече за проекта:

 

 

 

При нужда от повече информация, не се колебайте да посетите официалния сайт на проекта: https://novasoil-project.eu/ или да ни намерите в LinkedIn и Facebook

 

 

 

 

This project has received funding from the European Union’s HORIZON-AG - HORIZON Action Grant Budget-Based research and innovation programme under grant agreement GA 101091268