facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Програмен съвет

Директор на програмен съвет:

 

доц. д-р Ирена Емилова

 

Понеделник: 13.00 - 15.00 ч.

Вторник: 09.00 - 09.30 ч., 14.30 -16.00 

 

Членове:

проф. д-р Кристиян Хаджиев

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

гл. ас. д-р Маргарита Мишева

гл. ас. д-р Мария Тумбева

гл. ас. д-р Ваня Банкова

ас. д-р Виолета Донева

 

Експерти от бизнеса:

Жулиета Серафимова
Марияна Печеян
Илиян Ценков
Бойка Каменова
Весела Меламед
Борислав Аврамов