facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране

Планиране и прогнозиране

Ирена Славова

Учебникът запознава с практическо-приложните аспекти на планирането във фирмата като част от национално икономическата система. Разглеждат се проблемите на целеполагането и планирането. Прави се анализ на същността, видовете средства и техниките за прогнозиране. Специално място се отделя на проблемите на дългосрочното и краткосрочното планиране на човешките и материалните ресурси. Книгата предлага реалистични подходи за усвояването на съвременните концепции и средства за взимането на рационални бизнес решения.


Година на издаване: 2012

Корици: Меки

ISBN: 9789545351047

Език: Български

Размери: 19x15

Страници: 360

Тегло: 440 грама

Издателство: Нов български университет