facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Стратегическо управление на туризма : [Учебник за ВУЗ]

Стратегическо управление на туризма : [Учебник за ВУЗ]

Стратегическо управление на туризма : [Учебник за ВУЗ]

Михаил Михайлов

Трето допълнено и преработено издание.

Туризмът е структуроопределящ сектор в икономиката на страната. Неговото оптимално развитие и ефективно функциониране зависи преди всичко от добрия мениджмънт. Всяко развиващо се и стремящо се към благоденствие общество се нуждае от добри мениджъри. Липсата на стратегическо мислене, неумението да се поставят постижими дългосрочни цели са сред основните причини за неефективното управление на туризма. В рамките на теорията на управлението е разработена специална научна и учебна дисциплина, обхващаща структурата и процеса на стратегическото управление, приложима за системата на туризма. Този процес се състои от последователност от дейности, които започват с визията, която имат субектите на управление за бъдещето на системата, минават през мисията и процеса на целеполагане и завършват със стратегиите, чрез които се реализира развитието. Разработването на стратегия включва вземането на решения, управленската информация и организационните структури на управление и завършва с мониторинг, оценка и контрол, чрез които се осъществява обратната връзка към субектите на управление.


Година на издаване: 2015

Корици: Меки

ISBN: 9789545358777

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 312

Тегло: 632 грама

Издателство: Нов български университет