facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Управление на човешките ресурси : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация“ : Сборник / Катя Владимирова и др.

Управление на човешките ресурси : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация“ : Сборник / Катя Владимирова и др.

Управление на човешките ресурси : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация“ : Сборник / Катя Владимирова и др.

Колектив

Сборници

В сборника се предлагат макро- и микроподходи за анализ, обзор, история и методология на изследваните явления. Методическата ориентация на материалите е с определен формиращ ефект за необходими конкретни управленски умения по направленията и специализациите в програмите по бизнес администрация.
Текстовете са теоретико-приложни модули, съобразени с изискванията за модел на знанието по специалността УЧР, свързващ научното изследване и неговата ориентация за преподавателски и практически цели - достатъчен за покриване на значими параметри, компетентности и умения на участниците в обучението.
В този смисъл системата за управление на човешките ресурси излиза от своите тесни концептуални рамки и започва да функционира реално единствено чрез конкретни стратегии, съвкупности от дейности, фактори и методи, които по своята същност и предназначение е необходимо да регламентират, но и да управляват в контекста и развитието на човешки/социален капитал в организацията.


Година на издаване: 2014

Корици: Меки

ISBN: 9789545358319

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 488

Тегло: 684 грама

Издателство: Нов български университет