facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Устойчиво развитие на туризма

Устойчиво развитие на туризма

Устойчиво развитие на туризма

Михаил Михайлов

Книгата разглежда проблемите, перспективите и предизвикателствата пред устойчивото развитие, неговата философия, принципи, цели и инструментариум. Представени са специфичните особености на тяхното приложение при функционирането на системата на туризма. Разгледани са устойчивите характеристики и изисквания към нейните структуроопределящи компоненти – туристическите ресурси, продукти и пазари. Анализирани са сферите на взаимодействие “природна среда – туризъм”, “социокултурна среда – туризъм” и продуктовите структури на видовете устойчив туризъм, класифицирани въз основа на рекреационните дейности. Разработен е и терминологичен речник на основните понятия, свързани с устойчивото развитие на туризма


Година на издаване: 2013

Корици: Меки

ISBN: 9789545357848

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 392

Тегло: 548 грама

Издателство: Нов български университет