facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Бизнесът- позитивната сила в обществото

biznesat-2_184x250_fit_478b24840a

Бизнесът- позитивната сила в обществото

Сборници

Юбилейна международна научно-практическа конференция
Бизнесът- позитивната сила в обществото

Съставител: Димитър Панайотов
Сборникът включва изказвания, доклади и научни съобщения на водещи специалисти, бизнес мениджъри, изследователи, преподаватели и експерти в различни обществени сфери от международната научно-практическа конференция “Бизнесът – позитивната сила в обществото” (4.06.2013 г.), посветена на 20-годишнината от създаването на първата у нас магистърска програма по “Бизнес администрация”.
Нейните основни цели бяха фокусирани върху следните проблемни насоки:
•    Съвременни тенденции в развитието на обществото: икономически реалности, ценности, нагласи, университетски приоритети и взаимодействие с бизнеса;
•    Какво трябва да се промени в бизнес мениджмънта и обучението: генериране на подходи и варианти за взаимодействие между теорията и практиката на организациите, между програмите по бизнес администрация и организациите в бизнеса;
•    Мениджмънт и лидерство – нови идеи и подходи в глобализиращия свят на бизнеса, перспективи в теорията и методологията (икономика – мениджмънт – лидерство);
•    Иновации в туризма – тенденции и предизвикателства в бизнеса и държавната политика; динамика на туристическия сектор – демографски тенденции и глобализация; научни изследвания и иновации за устойчив туризъм (добри практики в бизнеса, университетите и общините).
По време на конференцията, в рамките на определените тематични направления, се осъществи: международно бизнес сътрудничество – уъркшоп, съвместно с Университетите на Болоня и Урбино (Италия); среща с Общността по бизнес администрация (възпитаници на програмата, топ мениджъри и висши държавни служители); дискусии по нови идеи и възможности за развитие с водещи специалисти, изследователи, преподаватели и експерти от различни обществени сфери.