facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Global Green Accounting_La Pas Bolivia

global-green-accounting-la-pas-bolivia_184x250_fit_478b24840a

Global Green Accounting_La Pas Bolivia

Научни и учебни издания

"Global Green Accounting 2015: The first annual annotated bibliography of green national accounting efforts around the world, vol 1 Edited by Ioulia Fenton, Lykke Andersen and Tracey Li Published in Institute for Advanced Development Studies, La Pas, Bolivia,

 

Тази книга  е анотирана библиография на националните екологични счетоводни усилия по целия свят, документирано в изследователски документи и технически или организационни доклади. Тя разделя усилията на глобалните региони. В рамките на всеки раздел предоставя общ преглед, сравняване и противопоставяне на националните стратегии, последвани от обобщение на докладите и изследванията, които са на разположение за региона. Този документ е предназначен да служи като достъпна референтна работа за изследователи, политици, политици и широката общественост.

България е представена с изследването на Нинел Кьосева:   Nesheva-Kiosseva, Ninel., Environmental Management and Impact of Regulation in Bulgaria, Thirth International Conference of Environmental Accounting, University of Bologna, Italy."