facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Либерализираният пазар на електрическа енергия

liberaliziraniyat-pazar-v-avramov_184x250_fit_478b24840a

Либерализираният пазар на електрическа енергия

гл. ас. д-р Виктор Аврамов

Научни и учебни издания

На комплексните либерализирани пазари на електрическа енергия  потреблението е циклично и много от потребителите поне засега не са изложени на вариациите на цените в реално време. Предлагането зависи от технологията  на производителите (базови или пикови) и от съчетаването на техните стратегии за максимизиране на печалбата. Някои компоненти на тези пазари трябва да бъдат регулирани и спецификата на регулацията може да бъде от решаващо значение за пазарните резултати. На тези и редица други въпроси е посветено това изследване.