facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Организационно поведение. Новите парадигми за човешко развитие

org-povedenie_184x250_fit_478b24840a

Организационно поведение. Новите парадигми за човешко развитие

доц. д-р Димитър Панайотов

Научни и учебни издания

Организационно поведение Новите парадигми за човешко развитие, НБУ, 2018

Автор: Доц. д-р Димитър Панайотов

 

В своето четвърто допълнено издание на тази изцяло обновена версия за човешкото поведение в организациите се поставят следните водещи акценти: неговата холистична природа и ролята му на своеобразна интегрираща парадигма в мениджмънта и поведенческите науки; обединяване на подходи, модели и теории, но и идеи, източници, които са в контекст на нови изследователски релации – власт, лидерство, стратегически визии и човешки капитал; предлагане на инструменти и възможности за тяхната емпирична и приложна “транслация”, насочена за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие.

Съдържание