facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Управление на качеството

upravlenie-na-kachestvoto_184x250_fit_478b24840a

Управление на качеството

доц. д-р инж. Кирил Радев

Научни и учебни издания

Научни редактори: доц. д-р Емил Папазов, доц. д-р Иван Боевски

 

Издател: Нов български университет

 

Учебникът е изготвен съгласно паспорта на лекционен курс „Управление на качеството“, изучаван в магистърска програма „Бизнес администрация“ в Нов български университет. В изложението е направен исторически преглед на институционалното осигуряване методологичното изграждане, както и на развитието на системите за стандартизация и управление на качеството. Поставен е акцент върху терминологията и сертификационните процедури. Представени са същностните характеристики и особености на стандартите от серията ISO 9000, ISO 14001, SA8000, OHSAS и др. Пояснени са изискванията за постигане на конкурентоспособност чрез осигуряване и реализиране на качествените показатели на продуктите и услугите.

Учебникът е предназначен за студенти, докторанти, преподаватели и специалисти, коитo изучават, анализират и прилагат аспектите на качеството в икономиката и мениджмънта.