facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Политика за рецензиране

Всеки ръкопис, изпратен за публикуване в серията „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“, се проверява за плагиатство, дублиране и повторно използване на текстове преди да бъде предоставен за първоначален редакторски преглед и рецензиране. „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ реализира две системи за рецензиране:

  • двойно анонимно рецензиране, което гарантира анонимността на рецензентите и авторите;
  • система на явно оценяване, която позволява на рецензентите да избират дали да останат анонимни или да оповестят публично рецензията си, заедно с публикувания документ. Рецензентите могат да позволят на „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ да обяви техните имена или да останат анонимни, но тяхната рецензия да е публично достъпна.

 

Рецензентите съблюдават Политиката за рецензиране на „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“ и Етичните насоки за рецензенти на COPE, при оценяването на публикации за изданието.

 

Изпращането на ръкопис означава, че:

  • ръкописът не е публикуван, не се подготвя за публикуване на друго място и няма да бъде изпратен на друго издание, освен ако не е отказан или оттеглен
  • вие се съгласявате с необходимите проверки за оригиналност, които ръкописът ви може да претърпи по време на редакционния преглед, партньорската проверка и производствените процеси.

 

Когато се получи ръкопис, редакционният екип взима първоначално решение за това, дали е подходящ за публикуване в серия “ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ”. Ръкописи, които не са съвместими с редакционните цели на “ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ”, не са съставени добре или не се подчиняват на изискванията ще бъдат отхвърлени на този етап.

 

Ръкопис, който е преминал първия етап на редакторски преглед, се изпраща в подходяща форма (в зависимост от предпочетения модел на рецензиране от автора (скрито или явно)) до най-малко двама рецензенти. След оценяването на материала, рецензентите изпращат попълнен Формуляр за рецензиране, с препоръки, на редакционната колегия. Рецензиите, основаващи се на Политиката за рецензиране на „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“, се изготвят в срок от 14 дни. Периодът на оценка отнема максимум четири седмици.

 

Когато прегледът на ръкопис е завършен, коментарите на рецензентите и редакторите се изпращат на автора, заедно с редакционното решение. Може да се наложи авторите да нанесат корекции или да променят съществено съдържанието и да изпратят отново ръкописа, заедно със своите забележки, на рецензентите за последващо оценяване. Приетите ръкописи все още подлежат на редакционен преглед и оценка.

 

Главният редактор, заедно с редакционния екип на изданието, взима окончателното решение дали да одобри ръкопис за публикуване. Редакционните решения не се влияят от произхода на ръкописа, в това число националност, политически убеждения, расова, етническа или религиозна принадлежност на авторите. Материалите, посветени на специални тематични или сборни томове се изпратени от редакторите или членовете на редакционната колегия, се подчиняват на същите условия за първоначален подбор, проверка на оригиналността и рецензиране, съгласно Политиката за предотвратяване и третиране на конфликт на интереси на „ЛИДЕРСТВО, ОБЩЕСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВИЗИИ“.

Прикачени файлове