facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Редакционна колегия

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 

Главен редактор:

Доц. д-р Димитър Панайотов (България) – ръководител на секция „Бизнес администрация“, НБУ

 

Отговорни редактори:

Доц. д-р Кристиян Хаджиев (България) – ръководител на департамент „Администрация и управление“ (за българската версия), НБУ

Гл. ас. д-р Елена Благоева (България) - (за английската версия),  НБУ

 

Технически редактори (по тематични направления):

Доц. д-р Кирил Радев (България) - НБУ

Гл. ас. д-р Александър Пожарлиев (България) - НБУ

Ас. д-р Екатерина Цветанова (България) - НБУ

Докторант Цанко Донков (България) - НБУ

 

Членове:

 1. Проф. Антонио Матачена (Италия) – Университет на Болоня, доктор хонорис кауза на НБУ
 2. Проф. Гунар Праузе (Германия) - Хумболтовия университет в Берлин и ръководител на Центъра за бизнес изследвания и развитие към Министерството на икономиката в Талин
 3. Проф. Ибрахим Шиту (Франция) - Университет Париж 1 Пантеон-Сорбон, Университет Париж-Дофин, Националното училище за администрация (ENA)
 4. Проф. Самуел Иодоу (Англия) - Лондон метрополитън унверситет, първи вицепрезидент и изпълнителен директор на  Global Corporate Governance Institute
 5. Проф. Юрий Емелянов (Русия) – Международен научно-изследователски институт по проблемите на управлението
 6. Проф. Йоахим Хeнце (Германия) - Директор на Икономическия институт в Брауншвайг, председател на Комисията по икономически науки
 7. Проф. Тонино Пенкарели (Италия)  - Университет на Урбино
 8. Проф. Флорида Веляноска (Северна Македония) - Университет на Струга
 9. Проф. Каталина Ситников (Румъния) -Университет на Крайова
 10. Проф. Пьотр Мицтал (Полша) -  Факултет по Администрация и управление, Университет Келце
 11. Доц. д-р Нинел Кьосева (България) -  НБУ
 12. Доц. д-р Елмира Банчева (България) - НБУ
 13. Доц. д-р Соня Алексиева (България) - НБУ
 14. Доц. д-р Надя Маринова (България) - НБУ
 15. Гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева (България) - НБУ
 16. Проф. д-р Николай Арабаджийски (България)– ръководител на секция „Публична администрация, НБУ
 17. Проф. д-р Людмил Георгиев (България) - НБУ
 18. Проф. Мая Ламбовска, д.н. (България) - УНСС
 19. Проф. Галина Куртева (България) - Бургаски свободен университет
 20. Д-р Панайота Коури (Гърция) – Център за съвършенство „Jean Monnet“ към Атинския Национален Университет