facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Разработени учебни програми

   

Бакалавърски програми

Публичен мениджмънт и регионално развитие

Туризъм РО

Туризъм ДО

Управление на бизнеса и предприемачество - РО

Управление на бизнеса и предприемачество - ДО

 

Майнър програми (втора специалност)

Администрация и управление

Управление на туризма - РО

Управление на туризма - ДО

Управление на бизнеса и предприемачество - РО

Управление на бизнеса и предприемачество - ДО

 

Магистърски програми

Артмениджмънт (Управление на културни институции и творчески индустрии)

Бизнес администрация

Бизнес администрация - ДО

Бизнес комуникации

Бизнес комуникации ДО

Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Лидерство и публичен мениджмънт

Маркетинг мениджмънт РО

Маркетинг мениджмънт - ДО

Мениджмънт за организационно съвършенство

Мениджмънт за организационно съвършенство – ДО

Мениджмънт на развлекателната индустрия

Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) – ДО

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - Human Resource Management and Development

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) ДО - Human Resource Management and Development

Устойчиво управление на агробизнеса и зелена икономика

Мениджмънт на туристическия бизнес - РО  Договор с МДЛУ- Русия

Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО

Управление на луксозното хотелиерство

Управление на здравеопазването

Управление на здравеопазването - ДО

Докторски програми

Бизнес администрация

Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Туризъм