facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Съвет на департамента

 

СЕКЦИЯ: „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“


доц. д-р Димитър Панайотов - ръководител на секцията
e-mail: dimpanayotov@abv.bg

проф. д-р Кристиян Хаджиев
e-mail: khadjiev@nbu.bg

проф. Тонино Пенчарели
e-mail: tonino.pencarelli@uniurb.it

проф. д-р Джан Итало Бисчи
e-mail: gian.bischi@uniurb.it

проф. д-р Джузепе Травалини 
e-mail: giuseppe.travaglini@uniurb.it

доц. д-р Мара Дел Балдо 
e-mail: delbaldo@uniurb.it

доц. д-р Кирил Радев
e-mail: kgradev@nbu.bg

доц. д-р Нинел Кьосева
e-mail: nkioseva@nbu.bg

доц. д-р Надя Миланова
e-mail: nmarinova@nbu.bg

проф. д-р Димитър Николов
e-mail:dnik_sp@yahoo.com

доц. д-р Виктор Аврамов
e-mail: vavramov@nbu.bg


гл. ас. д-р Александър Пожарлиев
e-mail: apojarliev@nbu.bg

гл. ас. д-р Ваня Хаджиева
e-mail: vhadjieva@nbu.bg

доц. д-р Мария Иванова
e-mail: maivanova@nbu.bg

доц. д-р Юлиана Хаджичонева
e-mail: jhadjitchoneva@nbu.bg

гл. ас. д-р Екатерина Цветанова
e-mail: ecvetanova@nbu.bg

гл. ас. д-р Мария Тумбева 
e-mail: mtumbeva@nbu.bg

 

СЕКЦИЯ: ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

проф. д-р Николай Арабаджийски - ръководител на секцията
е-mail: n_arabadjiiski@nbu.bg

проф. д-р Людмил Георгиев
е-mail: lgeorgiev@nbu.bg

доц. д-р Георги Пеев
e-mail: gpeev@nbu.bg

доц. д-р Юлияна Гълъбинова
e-mail: jgalabinova@nbu.bg

гл. ас. д-р Милена Караджова
e-mail: mkaradjova@nbu.bg

доц. д-р Албена Павлова
e-mail: agpavlova@nbu.bg


гл. ас. д-р Мариана Димитрова
e-mail: m.dimitrova@nbu.bg

гл. ас. д-р Ангел Стефанов
e-mail: astefanov@nbu.bg

гл. ас. д-р Ваня Банкова
e-mail: vbankova@nbu.bg

 

СЕКЦИЯ: ТУРИЗЪМ

доц. д-р Ирена К. Емилова - ръководител на секцията
e-mail: iemilova@nbu.bg

доц. д-р Милена Караилиева
e-mail: mkarailieva@nbu.bg

доц. д-р Теодора Ризова
e-mail: teavel@abv.bg

гл. ас. д-р Маргарита Мишева
e-mail: mmisheva@nbu.bg

 

ас. д-р Виолета Донева
e-mail: advice.co@gmail.com