facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Чудомир Чернев

Чудомир ЧерневДепартамент: Администрация и управление

Телефон: -

E-mail: -

Приемно време: -Професионална автобиография:

Специалност
Широка специализация – Технология на общественото хранене, месото,
рибата, хладилната технология и консервиране
Тясна специализация – Технология на общественото хранене
Инженер - технолог


Публикации: