facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

д-р Десислава Тошева - Георгиева

д-р Десислава Тошева - ГеоргиеваДепартамент: Администрация и управление

Телефон: -

E-mail: dessislava.tocheva@auf.org

Приемно време: -Професионална автобиография:

Отговорник научно и университетско сътрудничество - Франкофонски институт по Администрация и Управление. Координиране на междууниверситетското сътрудничество между ФИАУ и други университети, участие в научни семинари и конференции, административно управление на докторантската програма на ФИАУ; съавторство при съставянето на два учебника по международни финанси и финансиране на международната търговия, рецензиране на дипломни работи. Завършила MBA по Бизнес администрация от Университета в Нант, Франция. Хоноруван преподавател по финанси и счетоводство преподавани на френски език, Нов Български Университет, Франкофонска програма в Албена от 2004.


Публикации: