facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

доц. д-р Георги Георгиев

доц. д-р Георги ГеоргиевДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 0888-232-959

E-mail: g.georgiev_phd@abv.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:


Съавтор,на монография - Развитие на хазарта в България : в търсене на високо ефективни решения.
Докладчик на национална научно- практична конференция:
Хазартът-утвърждаване и съвременна българска география.
Автор на статии в :
сп. .Икономическа мисъл.
сп.Панорама на труда
сп.Бюджетът.
бюлетин на Държавна комисия по хазарта и др.
Автор на монография – Хазартната дейност: природа ,български измерения и социални проекции.
Съавтор на сборник – Туризма предизвикателство в условията на икономическа криза.


Публикации: