facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

проф. д-р Мариана Янева

проф. д-р Мариана ЯневаДепартамент: Администрация и управление

Телефон: -

E-mail: m_janeva@abv.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

„професор” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (Управленско консултиране в туризма)” (2022 г.)
„доцент” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (Екскурозодско обслужване)” (2008 г.)
с образователна и научна степен "доктор по икономика" по научната специалност 05.02.18 „Икономика и управление" (Туризъм) (2005 г.)


Публикации: