facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Теодора Константинова-Механджийска

Теодора Константинова-МеханджийскаДепартамент: Администрация и управление

Телефон: 0885704428

E-mail: theda.konstant@gmail.com

Приемно време: -Професионална автобиография:

Д-р Теодора Константинова-Механджийска завършва бакалавърска и магистърска степен по Изкуствознание в Нов български университет в периода 2008-2015 г. През 2010-2011 г. изучава „История на изкуството“ в университета „Лудвиг Максимилиан“ в Мюнхен, Германия.

През 2021 г. придобива научна степен „доктор“ по професионално направление „Теория на изкуствата“ (НБУ). Тема на дисертационния труд: „Развитие на традицията в културните взаимоотношения между България и Австрия след 1989 година. Съвременно българско изкуство в чуждестранния художествен контекст“.

Интересите й са свързани с модерно и съвременно българско и чуждестранно изкуство, арт мениджмънт и кураторска дейност, интерактивни методи за обучение на възрастни и деца в областта на изкуството.

Теодора Константинова-Механджийска е един от създателите на независимата образователна платформа за съвременно изкуство и култура “Art & Culture Today” (стартирала през 2016 г.), на мултидисциплинарния форум “WIDE ART” (от 2023 г.) и на международната арт резиденция “IMAGO International Artist Residency” (стартирала през 2019 г.).

От 2019 г. Теодора Константинова-Механджийска е част от кураторския екип на галерията за съвременно изкуство “Little Bird Place” в София и резиденцията за млади български визуални артисти “Little Bird Artist Residency” в село Лещен.


Публикации:

КОНСТАНТИНОВА, Теодора. Съвременните български художници във Виена: Усещането за място - духовни и артистични измерения / Zeitgenossische bulgarische Kunstler in Wien: Die Empfindung vom Ort – geistige und kunstlerische Dimensionen // Публикация на български и немски език в каталога към изложбата и дискусионния форум „TRACTATUS LOCUS” във Виена (БКИ „Дом Витгенщайн“), 2017, С. 5 – 10.

КОНСТАНТИНОВА, Теодора. Развитие на традицията в културните взаимоотношения между България и Австрия след 1989 година. Съвременно българско изкуство в чуждестранния художествен контекст. В: Сборник „Изкуство и контекст“, Изд. на Института за изследване на изкуствата, БАН, 2021.

КОНСТАНТИНОВА, Теодора. Съвременно българско изкуство в австрийския художествен контекст. Двете линии „българско“ присъствие на австрийската художествена сцена: 90-те години на 20-ти век и началото на новото десетилетие. В: Сборник „Докторантски четения“, Изд. на Нов български университет, София, 2021.

КОНСТАНТИНОВА, Теодора. По следите на българските художници във Виена… Личен преглед на изложбите с българско участие във Виена през последните две години и българо-австрийския художествен обмен. В: Artnewscafe Bulletin, 2017. 29.07.2017.